KOŠÍK (0 / 0,-) Objednat
Všeobecné obchodní podmínky
Vše, co byste měli vědět

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vyroba-reklamy-praha.cz.
1.2. Provozovatelem tohoto obchodu je firma SCENOGRAFIE s.r.o. se sídlem Černokostelecká 90, Praha 10, PSČ: 100 00, Česká republika, IČ: 25642537, DIČ: CZ25642537. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57389 (dále jen „prodávající“).
1.3. Kontaktní údaje: +420 608 349 488 - odpovědná osoba Radim Černý, info@vyroba-reklamy-praha.cz.
1.4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.5. Každá přijatá objednávka v elektronickém obchodě na adrese www.cedulky.cz je závazná. Případné storno objednávky je možné do 15 minut od učinění objednávky a to jediným možným způsobem na e-mail: info@vyroba-reklamy-praha.cz, přičemž storno je platné a účinné až jeho potvrzením ze strany prodávajícího. V případě, že došlo již k zahájení výroby přijaté objednávky, nelze storno objednávky uplatnit.
1.6. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále též jen“kupující“).

2. Způsob platby

2.1. Platba v hotovosti
2.2. Platba dobírkou
2.3. Platba převodem
2.4. Platba převodem se splatností

ad 2.1. Platba v hotovosti

 • Kupující si může zvolit platbu zboží v hotovosti. V případě této volby úhrady zaplatí kupující objednané zboží v hotovosti při převzetí ve firmě SCENOGRAFIE s.r.o. oproti předání objednaného zboží a potvrzení o zaplacení. Termín předání objednaného zboží si obě strany domluví předem.
 • Součástí každé zásilky je faktura za objednané zboží, která slouží jako daňový doklad.

ad 2.2. Platba dobírkou

 • V případě volby platby na dobírku si kupující při objednání zboží zvolí způsob dopravy jednou z nabízených společností (viz. bod. 3) a objednané zboží zaplatí v hotovosti při předání od jím zvolené přepravní společnosti.
 • Součástí každé zásilky je faktura za objednané zboží, která slouží jako daňový doklad.
 • K ceně zboží budou v tomto případě platby připočteny náklady za dopravu a balné, a to podle aktuálního platného ceníku dle bodu 3. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě změny cen dopravného přepravními společnostmi uzpůsobit cenu dopravy pro koncového zákazníka. Použije se vždy aktuální cena dopravy v době přijetí objednávky prodávajícím.
 • Platí pouze pro území České republiky. V případě dodání do zahraničí platí individuální přepravní podmínky, které si obě strany předem dohodnou.

ad. 2.3. Platba převodem

 • V případě volby platby převodem zaplatí kupující objednané zboží předem a to převodem na bankovní účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude uvedeno po provedení objednávky v hlavičce formuláře „Shrnutí objednávky“ nebo viz níže uvedené „Informace o bankovním účtu“.
 • Součástí každé zásilky je faktura za objednané zboží, která slouží jako daňový doklad.
 • K ceně zboží budou v tomto případě platby připočteny náklady za dopravu a balné, a to podle aktuálního platného ceníku dle bodu 3. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě změny cen dopravného přepravními společnostmi uzpůsobit cenu dopravy pro koncového zákazníka. Použije se vždy aktuální cena dopravy v době přijetí objednávky prodávajícím.
 • Platí pouze pro území České republiky. V případě dodání do zahraničí platí individuální přepravní podmínky, které si strany předem dohodnou.

ad. 2.4. Platba převodem se splatností

 • Tuto možnost mohou využívat jen registrovaní kupující, kteří mají s firmou SCENOGRAFIE s.r.o. podepsanou Smlouvu o rámcové spolupraci.
 • V případě volby platby převodem zaplatí kupující objednané zboží převodem na bankovní účet prodávajícího v předem definované splatnosti. Číslo bankovního účtu bude uvedeno po provedení objednávky v hlavičce formuláře „Shrnutí objednávky“ nebo viz níže uvedené „Informace o bankovním účtu“.
 • Součástí každé zásilky je faktura za objednané zboží, která slouží jako daňový doklad.
 • K ceně zboží budou v tomto případě platby připočteny náklady za dopravu a balné, a to podle aktuálního platného ceníku dle bodu 3. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě změny cen dopravného přepravními společnostmi uzpůsobit cenu dopravy pro koncového zákazníka. Použije se vždy aktuální cena dopravy v době přijetí objednávky prodávajícím.
 • Platí pouze pro území České republiky. V případě dodání do zahraničí platí individuální přepravní podmínky ne kterých se strany předem dohodnou.

Informace o bankovním účtu

Platba převodem v ČR:
číslo bankovního účtu - 2087422001/5500
banka - Raiffeisenbank a.s.
variabilní symbol - číslo Vaší objednávky

3. Způsob a cena dopravy

3.1. V případě volby platby v hotovosti dle 2.1., v případě volby platby převodem dle 2.3. (pokud si kupující zvolí osobní odběr) a v případě volby platby převodem se splatností dle 2.4. (pokud si kupující zvolí osobní odběr) je zboží možné vyzvednout přímo na adrese sídla prodávajícího.
3.2. V případě, že si kupující vybere možnost vyzvednout zboží přímo na adrese sídla prodávajícího (varianta Osobní odběr), bude kupující kontaktován prodávajícím prostřednictvím e-mailu s termínem, od kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí na adrese prodávajícího a to 24 hodin před možností samotného odběru. Zboží se vydává v pracovní dny pondělí až pátek od 9-11 hodin a od 13-17 hodin.
3.3. V případě, že si kupující nezvolí jiný způsob dopravy, je zboží zasíláno v rámci České republiky prostřednictvím firmy TOPTRANS EU, a.s.
3.4. V Praze je možné zboží dodat i prostřednictvím kurýrní služby.
3.5. Kupující si může při nákupu zvolit jiný, jemu vyhovující způsob dopravy, a to z možností daných prodávajícím.
3.6. Svojí zásilku odeslanou prostřednictvím TOPTRANS EU, a.s. může kupující sledovat a dozvědět se více o jejím doručení či uskladnění 24 hodin denně, a to na webové adrese zásilky TOPTRANS EU, a.s., přičemž podací číslo zásilky je uvedeno vždy v potvrzovacím emailu z e-shopu www.vyroba-reklamy-praha.cz.
3.7. Prodávající si vyhrazuje právo pro případ, že hmotnost objednaného zboží nebude souhlasit s objednaným způsobem dopravy, cenu za dopravu upravit dle platného ceníku a reálné hmotnosti dodávaného zboží objednaného kupujícím.

Ceník

Platba v hotovosti Platba dobírkou Platba převodem Platba převodem se splatností
TOPTRANS do 5 kg na území ČR* -- 200 Kč
150 Kč
150 Kč
TOPTRANS do 15 kg na území ČR* -- 250 Kč
200 Kč
200 Kč
TOPTRANS do 50 kg na území ČR* -- 450 Kč
401 Kč
401 Kč
TOPTRANS do 5 kg na území města Prahy* -- 160 Kč 110 Kč 110 Kč
TOPTRANS do 15 kg na území města Prahy* -- 211 Kč
160 Kč 160 Kč
TOPTRANS do 50 kg na území města Prahy* -- 400 Kč 350 Kč 350 Kč
Kurýr na území města Prahy* -- --
250 Kč
250 Kč
Osobní odběr ZDARMA -- ZDARMA ZDARMA

* Prodávající si vyhrazuje právo pro případ, že hmotnost objednaného zboží nebude souhlasit s objednaným způsobem dopravy, cenu za dopravu upravit dle platného ceníku a reálné hmotnosti dodávaného zboží objednaného kupujícím.

4. Dodací podmínky

4.1. Na zboží se vztahuje dodací lhůta 10 pracovních dnů dle charakteru zboží, platby a vybraného způsobu dopravy. O termínu dodání bude kupující informován, a to buď prostřednictvím prodávajícího, nebo dopravce dle bodu 3.6.
4.2. U zboží, které je vedené na e-shopu prodávajícího jako „skladem“ nebo se vyrábí přímo u prodávajícího se vztahuje standardní dodací lhůta.
4.3. U zboží, kde je uvedena dostupnost ve dnech, se dodací lhůta začíná počítat od následujícího dne po uplynutí lhůty vyhrazené pro dostupnost zboží v závislosti na platbě.
4.4. U zboží, kde se vyrábí finální data z dodaných podkladů kupujícím, se dodací lhůta začíná počítat od následujícího dne po konečném schválení finálních dat.
4.5. Pokud z jakýchkoli důvodů nebude prodávající schopen dodržet dodací lhůtu, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.
4.6 V případě, že zboží nebude možné dodat z důvodů vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem a objednávka bude stornována a platba, v případě že proběhla, bude vrácena na účet kupujícího.
4.7. Počátkem dodací lhůty, při platbě převodem, se rozumí den přijetí platby na účet prodávajícího v závislosti na dostupnosti zboží. Pro počátek dodací lhůty musí být splněny obě podmínky kumulativně.
4.8. Přeprava zboží se řídí platnými předpisy jednotlivých dopravních společností.
4.9. Kupující má právo od dopravce (TOPTRANS EU, a.s., kurýrní služby) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. O této skutečnosti musí být sepsán mezi dopravcem a kupujícím protokol podepsaný oběma stranami. Bez tohoto zápisu nelze prodávajícím službu reklamovat u dopravce a nemůže být kupujícímu uznána.
4.10. V případě převzetí zboží i přes porušený přepravní obal, což by mohlo mít za následek i poškození zaslaného zboží, je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky a za jeho účasti řádně zboží zkontrolovat, zda nepřišlo poškozené. Od prodávajícího odchází vždy v perfektním neporušeném stavu. V případě poškození zboží je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zboží.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má právo podle § 1829 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě využití tohoto práva je nutné v tomto smyslu kontaktovat prodávajícího e-mailem nebo písemným sdělením na adresu sídla společnosti. V souladu s tímto oznámením je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, na který mají být peníze zaslány. Od vrácené kupní ceny budou v souladu s ust. § 1831 odst. 2 ve spojení s § 1820 odts. 1 písm. g) téhož zákona odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží.
5.2. Nepoškozené zboží v originálním obalu včetně všech náležitostí bez známek používání a opotřebení zašle kupující na vlastní náklady v dostatečném dopravním obalu zpět a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde k poškození zboží při přepravě důsledkem nevhodné volby obalu, není možné zboží vrátit. Ke zboží je třeba rovněž přiložit faktury s dopsaným požadavkem „Požadavek na vrácení zboží“.
5.3. Bude-li zboží v pořádku doručeno na naši adresu prodávajícího, odpovídající částka bude připsána na Váš bankovní účet kupujícícho do 14ti dnů ode dne doručení.
5.4. V případě, že dopravce dopraví zboží v poškozeném transportním obalu, není povinen prodávající zásilku převzít. O této skutečnosti bude sepsán protokol.
5.5. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 písm. d) zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případě, že si objednal zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. (například tisky, POS polepené tiskami, POS s implementovanými tisky či jinak vyrobené nebo upravené zboží firmou SCENOGRAFIE s.r.o.). V tomto případě bylo zboží upraveno dle přání kupujícího, čímž se na něj nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy dle § 1829 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.6. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde. Formulář je vytvořen ve formátu PDF. Stáhnout Acrobat reader pro prohlížení PDF dokumentů a tisk formuláře můžete zde.

6. Výměna zboží

6.1. Pokud kupující není z objektivních důvodů se zbožím spokojen, může požádat prodávajícího o výměnu tohoto zboží, a to do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že je výměna možná a zboží není porušeno ani opotřebováno nebo se nejedná například o tisky či jinak vyrobené nebo upravené zboží firmou SCENOGRAFIE s.r.o., prodávající výměnu provede.
6.2. Hodnota vyměněného zboží musí být minimálně ve stejné výši jako hodnota zboží původního. Při výměně zboží nelze vracet peníze kupujícímu.
6.3. Případný nedoplatek ze strany kupujícího bude uhrazen, v hotovosti, převodem uskutečněným před výměnou nebo dobírkou.
6.4. Při výměně zboží bude kupujícímu účtováno dopravné a balné dle platného ceníku viz. bod 3. VOP.
6.5. Zboží bude vyměněno do 14 dnů, popř. na základě domluvy o dostupnosti požadovaného zboží. V případě, že bude vyměněné zboží vyšší hodnoty než zboží původní, začíná tato lhůta, v případě platby převodem, běžet až po připsání dané platby na účet prodávajícího.
6.6. Nepoškozené zboží v originálním obalu včetně všech náležitostí bez známek používání a opotřebení zašle kupující, po předchozím ověření u prodávajícího, že je výměna možná, na vlastní náklady v dostatečném dopravním obalu zpět v uvedené lhůtě. V případě, že dojde k poškození zboží při přepravě důsledkem nevhodné volby obalu, není možné zboží vyměnit. Ke zboží přiloží kupující faktury s dopsaným požadavkem „Požadavek k výměně zboží“. předpokladem výměny je dostatečné určení zboží, za které má být původní zboží vyměněno.
6.7. V případě, že dopravce přiveze zboží v poškozeném dopravním obalu, není povinen prodávající zásilku převzít. O této skutečnosti bude sepsán protokol.

7. Reklamace

7.1. Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně spotřebitele, u OSVČ a pravnických osob se prodávající řídí obchodním zákoníkem.
7.2. Není-li na výrobku uvedeno jinak, vztahuje se na zboží zákonná záruční doba 24 měsíců pro koncového zákazníka a 12 měsíců pro OSVČ a právnické osoby.
7.3. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
7.4. Vyskytne-li se u výrobku vada, která je nepodstatným porušením smlouvy a která nebrání dalšímu užívání, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
7.5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.8. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

7.9.
Nárok na reklamaci zaniká v případě, že ke škodě došlo:

 • při přepravě (Kupující není povinen zboží od přepravce převzít v případě viditelného poškození přepravního obalu)
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • nešetrným zacházením
 • chybnou manipulací

7.10. Reklamované zboží zašlete nebo osobně dopravte na adresu: SCENOGRAFIE s.r.o., Černokostelecká 90, Praha 10, PSČ: 100 00.
7.11. V případě nutnosti použití dopravní společnosti, reklamované zboží zasílejte prostřednictvím dopravce TOPTRANS EU, a.s. a to tak, že reklamaci oznámíte prostřednictvím mailu info@vyroba-reklamy-praha.cz, do předmětu e-mailu napište "REKLAMACE". Při samotném posílání spolu s reklamovaným zbožím pošlete fakturu a reklamační protokol s popisem vady.
7.12. Kupujícímu doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
7.13. Kupující bere na vědomí, že v případě obdržení nedostatečně chráněného zboží v době přepravy, nemusí být reklamace uznána.
7.14. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce. Vznikne-li závada z důvodů nedodržení těchto pokynů, nemusí být reklamace uznána.
7.15. V případě uznání reklamace Vám zašleme zboží buď nové, opravené nebo odpovídající částku, za které jste zboží zakoupili. Reklamace je vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
7.16. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 20 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
7.17. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
7.18. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
7.19. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

8. Použité názvosloví a související usnesení

8.1. E-SHOP - prostředí, ve kterém kupující nakupuje POS, pomůcky, spojovací sady a tisky do POS.
8.2. Grafika - používáno v E-SHOPU v sekci Tisky do POS. Jedná se o velkoformátový tisk na materiál dle specifikace koupeného produktu v e-shopu.

 • Podmínkou pro zakázkovou výrobu grafiky (pojem Grafika) je dodání elektronických dat k výrobě, kupující má dvě možnosti. Kupující může zadat do tisku bud svá finální data (volba Finální data) dle bodu 8.6. nebo si nechá finální data vyrobit dle bodu 8.5. (volba Vytvoř grafický návrh).

8.3. Poptávkové formuláře - kupující může zadat prostřednictvím formulářů jednotlivé poptávky na výrobu reklamy.

 • Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. se zavazuje reagovat na každou poptávku do 8 pracovních hodin.
 • Pracovní hodiny se počítají v pracovních dnech (pondělí-pátek) mezi 9 - 17:00 hod.

8.4. Kalkulátor - prostředí, ve kterém si může kupující spočítat ceny zakázkové výroby reklamy v různých produktových řadách a materiálech. V případě zájmu může kupující danou zakázkovou výrobu i zakoupit, prostřednictvím tlačítka do košíku.

 • Podmínkou pro zakázkovou výrobu reklamy je dodání elektronických dat k výrobě, kupující má dvě možnosti. Kupující může zadat do tisku bud svá Finální data (volba Finální data) dle bodu 8.6. nebo si nechá finální data vyrobit dle bodu 8.5. (volba Vytvoř grafický návrh).

8.5. Vytvoř grafický návrh - Vytvoříme zlom layoutu (tzv. DTP nebo grafiku) z dodaných podkladů, které dodá kupující. Podklady musí splňovat specifikaci, kterou naleznete ve formátu PDF zde. Stáhnout Acrobat reader pro prohlížení PDF dokumentů můžete zde.

 • Kupující je odpovědný za kvalitu dodaných dat. V případě, že podklady nebudou v pořádku, bude zástupce firmy SCENOGRAFIE s.r.o. kontaktovat kupujícího za účelem domluvy dalšího postupu.
 • Jakákoliv vícepráce bude účtována zvláště po předchozím odsouhlasení ze strany kupujícího.
 • Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. garantuje tisk v kvalitě běžné danou technologií dle bodu 9.4. a úměrné kvalitě dat.
 • Data potřebná pro výrobu finálních dat (tiskového PDF) kupující nahraje prostřednictvím tlačítka NAHRÁT SOUBOR.

V ceně, za použití volby Vytvoř grafický návrh, je následující:

 • zlom dodaných podkladů dle již vytvořeného grafického manuálu, případně jednoduchý zlom dle jasně formulovaného zadání v poznámce ve formuláři kalkulátoru nebo v poznámce v košíku v e-shopu
 • 2 x náhledové PDF k odsouhlasení
 • jedna korektura grafická a jedna korektura jazyková
 • po odsouhlasení výroba finálních tiskových dat, v našem případě tiskového PDF

8.6. Finální data - kupující dodá finální data (tiskové PDF) dle specifikace, kterou kupující nalezne ve formátu PDF zde. Stáhnout Acrobat reader pro prohlížení PDF dokumentů můžete zde.

 • Kupující je odpovědný za kvalitu dodaných dat, v našem případě dodaného tiskového PDF dle dané specifikace.
 • Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. garantuje tisk v kvalitě běžné danou technologií dle bodu 9.4. a úměrné kvalitě dat.
 • Data kupující nahraje prostřednictvím tlačítka NAHRÁT SOUBOR.

8.7. Ilustrační foto - ikonou ilustrační foto se používá ve dvou případech:

 • Ikonou jsou označeny výrobky, které nemají svou vlastní fotografii. U těchto výrobků je zobrazeno foto příbuzných výrobků, jedná se o stejnou řadu výrobku jen v jiném rozměru nebo formátu.
 • Ikonou jsou označeny všechny produkty v sekci TISKY DO POS - jsou zde použity fotografie výrobků, na které příslušné tisky patří.

9. Ostatní usnesení

9.1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
9.2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (na adresu sídla prodávajícího) popř. emailem do 5 dnů od převzetí zboží. V oznámení musí uvést zjištěné vady a popsat jak se zjištěné vady projevují.
9.3. Kupující prohlašuje, že bere na vědomí, že zobrazeni barev zboží na monitoru i na tiskovinách je zcela informativní. Rozdílné očekávání z hlediska barev nezadává důvod k reklamaci.
9.4. Ve smyslu výše uvedeného informace dle bodu 8.3. prodávající uvádí, že tiskoviny jsou tisknuté na tiskárně značky MUTOH ValueJet 1614.
9.5. Společnost SCENOGRAFIE s.r.o neodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.
9.6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, internet a jiné) si hradí kupující sám.
9.7. Případné mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje odpovědná osoba uvedená v bodě 1.3. těchto VOP.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 11. 2015

Soubory ke stažení

+420 777 006 932
face