KOŠÍK (0 / 0,-) Objednat
Ochrana osobních údajů
Chránit Vás je v našem zájmu

V zájmu společnosti SCENOGRAFIE s.r.o. je chránit Vaše soukromí. Než začnete prostřednictvím tohoto webu poskytovat jakákoli osobní informace a data, seznamte se prosím s těmito informacemi:

 • Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel (subjekt údajů) souhlas se zpracováním těchto údajů společnosti SCENOGRAFIE s.r.o. (správcem údajů). To platí i pro případ odeslání dotazu na adresu info@vyroba-reklamy-praha.cz. I v tomto případě můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o slevách, soutěžích apod.
 • K Vašim osobním údajům má ve společnosti SCENOGRAFIE s.r.o. přístup omezený okruh pověřených osob.
 • SCENOGRAFIE s.r.o. zaručuje, že Vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.
 • S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům:

  zpracování statistických dat
  archivnictví vedené na základě zákona
  nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
  kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce
  kontaktování subjektu ve věci soutěže pořádané správcem údajů
 • Společnost SCENOGRAFIE s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o Vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.
+420 777 006 932
face